Warsztaty z modelowania niezawodności urządzeń

CZAS TRWANIA

Warsztaty odbędą się 12 grudnia.

Warsztaty całodniowe – 5 godzin (od 9.00 do 15.00)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Dzięki warsztatom zobaczysz, jak w prosty sposób i bez inwestycji zaoszczędzić czas, pieniądze i dostępność maszyn. Obliczysz częstotliwość z jaką należy serwisować urządzenia, aby uzyskać kompromis między awaryjnością, a kosztami utrzymania.

Następnie dowiesz się, jak zauważyć pierwsze symptomy awarii. Reagując na nie wymianą podzespołu, oszczędzisz resztę urządzenia.

Myślisz, że do tych obliczeń potrzeba specjalistycznego oprogramowania? Nie potrzeba, wszystkie obliczenia wykonasz za pomocą MS Excela lub oprogramowanie freeware.

OPIS

Warsztat ma na celu pokazanie benefitów jakie płyną z modelowania niezawodności. Uczestnicy będą mogli zobaczyć na przykładach jak duże oszczędności są w zasięgu ręki.

Podczas warsztatu zbudujemy model niezawodnościowy na przykładowej próbce danych, oraz przeprowadzimy symulację Monte Carlo aby otrzymać prognozę ilościową awarii komponentów. Następnie zoptymalizujemy plan przyszłych przeglądów, aby uzyskać ten najbardziej opłacalny. Co ważne, wszystkie powyższe obliczenia wykonamy tylko przy użyciu MS Excel.

Kolejnym krokiem będzie zastosowanie analityki danych w celu zapobiegania awariom. Przyjrzymy się parametrom pracy urządzeń, aby wykrywać usterki zanim dojdzie do zniszczenia urządzenia.

MATERIAŁY

Przed warsztatami uczestnicy otrzymają formatkę xlsx, na której będą wykonywali zadania.

Po warsztatach dodatkowo otrzymają podsumowanie od prowadzącego.

UCZESTNICY

Warsztaty adresowane są do osób, które chcą zoptymalizować koszty utrzymania linii produkcyjnych oraz grup urządzeń wykorzystując możliwości MS Excel.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

AGENDA

Bardziej szczegółowa agenda zostanie zaprezentowana wkrótce.

9.00 - 9.15

Rejestracja uczestników

9.15 - 11.15

Część I - modelowanie niezawodności

  • Wybór metody modelowania
  • Stworzenie modelu niezawodnościowego
  • Wykonanie projekcji przyszłych awarii
  • Analiza otrzymanych wyników

11.15 - 11.40

Przerwa kawowa

11.40 - 14.00

Część II - monitorowanie stanu urządzeń

  • Dobór parametrów do modelowania
  • Analiza otrzymanych danych
  • Reakcja na anomalie

14.00 - 15.00

Obiad

PROWADZĄCY

Marcin Koseski

Lead Engineer, Engineering Data Center – Warsaw Institute of Aviation & GE